Hlavná stránka  |  Lekáreň Nova  |  Optika Nova  |  Optika Nováky  |  Squash club      
Prístrojová lymfomasáž  |  Kavitácia a rádiofrekvencia  |  Oxygenoterapia      

Neurologická ambulancia
MUDr. Jaroslav Miklas
Reumatologická ambulancia
MUDr. Eva Ladická
Otorinolaryngologická
ambulancia pre dospelých
deti a dorast
MUDr. Vladimír Šípoš
Endkrinologická ambulancia
MUDr. Zdenka Horníková
Psychiatrická ambulancia
homeopatická poradňa
MUDr. Dagmar Martinů
Psychiatrická ambulancia
MUDr. Božena Segedová
Psychiatrická ambulancia
MUDr. Viktor Segeda
Otorinolaryngologická
ambulancia pre dospelých
MUDr. Miroslav Čačík
Praktický lekár pre dospelých
MUDr. Marta Barboríková
Dermatovenerológia,
lekárska kozmetika
MUDr. Božena Grünwaldová
Ambulancia vnútorného
lekárstva a endokrinológie
MUDr. Andrea Petrasškova
Ambulancia vnútorného
lekárstva
Ambulancia diabetológie,
porúch látkovej
premeny a výživy
MUDr. Anna Galvánková
Očná ambulancia
MUDr. Jana Jančovičová
Všeobecný lekár pre dospelých
MUDr. Katarína Kutišová
Praktický lekár pre dospelých
MUDr. Anna Fabová
Dermatovenerológia
MUDr. Veronika Manduchová
Prístrojová lymfomasáž
OxygenoterapiaAmbulancia vnútorného lekárstva.
Ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy


MUDr. Anna Galvánkovátel.: +421 38 5300210
e-mail:zdravotná sestra: Janka SulíkováOrdinačné hodiny:

ambulancia obed objednaní pacienti,
administratíva
    Pondelok 7.00 - 13.00 13.00 - 13.30 13.30 - 15.00
    Utorok 7.050 - 13.00 13.00 - 13.30 13.30 - 16.00
    Streda 7.00 - 13.00 13.00 - 13.30 13.30 - 15.00
    Štvrtok 7.00 - 13.00 13.00 - 13.30 13.30 - 15.00
    Piatok objednaní pacienti, administratíva
Objednávka pacientov cez telefón podľa platného cenníka.


Špecializácia:

- vnútorné lekárstvo I. stupňa 1992
- vnútorné lekárstvo II. stupňa 1998
- osvedčenie o rovnocennosti diplomov v špecializácii vnútorné lekárstvo s diplomom v štátoch EU diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 2005

Náplň práce v internej ambulancii:

prevencia, vyhľadávanie, diagnostika, liečba, prognostická stratifikácia v oblasti chorôb vnútorných orgánov (choroby kardiovaskulárneho systému, tráviaceho systému, dýchacieho systému, metabolizmu, krvi) - koordinácia najmä v rámci všeobecnej internej medicíny a nadstavbových odborov, integrácia pre zachovanie celistvého pohľadu na chorého a zovšeobecňovanie poznatkov ostatných medicínskych odborov v poskytovaní liečebnej a preventívnej starostlivosti

Užšie zameranie zvlášť na diagnostiku a liečbu vysokého krvného tlaku.

Predoperačné vyšetrenia.

Náplň práce v diabetologickej ambulancii:

prevencia, depistáž, diagnostika, liečba, dispenzarizácia, edukácia ochorení: diabetes mellitus (cukrovka) typu l, typu 2, iné typy, aj poruchy glukózovej tolerancie, hraničné stavy porúch glukózovej tolerancie

poruchy metabolizmu tukov

obezita

metabolický syndróm


Kariéra:

-LF UK Martin 1989
-Interné oddelenie Topoľčany 1989-2007
-Atestácia z vnútorného lekárstva I. st. 1992
-Oddelenie hematológie a transfuziológie Topoľčany 1996
-Diabetologická ambulancia Topoľčany 1993-1997
-Atestácia z vnútorného lekárstva II. st. 1998
-Interná ambulancii pri internom oddelení 1998-2007
-Odborná stáž v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave Ľubochňa
-Atestácia z diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy 2005
-Konziliárna ambulancia - konzíliá v odbore vnútorné lekárstvo, konzíliá v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
-súkromná prax - interná a diabetologická ambulancia od l.6.2007

Hlavná stránka   |   Lekáreň Nova   |   Optika Nova   |   Optika Nováky   |   Squash Club
Prístrojová lymfomasáž  |  Kavitácia a rádiofrekvencia  |  Oxygenoterapia

Copyright © Nová Poliklinika 2006 - 2018, design: gbiz